Start fivarotam-panafody fahafinaretana

fahafinaretana

fahafinaretana

Azon'izy ireo ho ny fara-tampony amin'ny andro mahomby na manome fotoana kely ho antsika manokana amin'ny fiainantsika andavanandro: fandeferana. Mampifandray zavatra hafa ny tsirairay amin'izy ireo. Ohatra, divay iray fisotroana, sarisarin'ny sôkôlà na kafe.